Πώς να διαβάσετε ένα διάγραμμα πλεξίματος


Warning: Undefined array key "mts_single_featured_image" in /home/tempmaila/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/single.php on line 137

Ποια κατεύθυνση διαβάζετε ένα διάγραμμα πλεξίματος;

Όταν ξεκινάτε να διαβάζετε ένα γράφημα – πρέπει να θυμάστε ότι δεν διαβάζετε ένα γράφημα από πάνω προς τα κάτω ή από πλευρά σε πλευρά.

Διαβάστε το από κάτω προς τα πάνω (ξεκινήστε από το κάτω μέρος του γραφήματος και προχωρήστε προς τα πάνω).

Αυτό συμβαίνει γιατί δείχνει ένα πλεκτό κομμάτι όπως είναι πλεκτό και σαν πλέξιμο ξεκινάς από κάτω προς τα πάνω.

Ανάλογα με το μοτίβο, μπορεί επίσης να ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω (το μοτίβο και οι οδηγίες του γραφήματος πρέπει να σας το λένε αυτό).

Οι αριθμημένες σειρές εναλλάσσονται μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής πλευράς του γραφήματος.

Θα ξεκινήσετε τη σειρά 1 στη δεξιά πλευρά της εργασίας και τη σειρά 2 στη λάθος πλευρά της εργασίας.

Το αν διαβάζετε το γράφημα από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά εξαρτάται από τη σειρά στην οποία εργάζεστε, για παράδειγμα:

  • Σειρές στη δεξιά πλευρά (Σειρά RS) – Διαβάζετε τη δεξιά πλευρά του γραφήματος στα αριστερά.
  • Λάθος πλαϊνές σειρές (Σειρά WS) – Διαβάζετε το γράφημα από αριστερά προς τα δεξιά.

Για να δημιουργήσετε τα δικά σας γραφήματα, μπορείτε να προβάλετε Stittch Fiddle.


Warning: Undefined array key "mts_related_posts_taxonomy" in /home/tempmaila/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/functions/theme-actions.php on line 320

Comments (No)

Leave a Reply